Новости

17-10-2008: Nа 22-ри октомври во 14.00 часот Тодор Стојановски ќе одржи предавање во општината за одржлив развој и за можностите за долгорочен одржлив развој на општина Аеродром.

25-10-2008: Информација за предавањето за одржлив развој и за можностите за долгорочен одржлив развој на општина Аеродром беше објавено на веб страницата на општина Аеродром.

01-01-2009: Среќна Нова Година!

30-04-2009: Пристигнаа овласувањата на Лепа Стојановска и Тодор Стојановски.

01-01-2010: Среќна Нова Година!

Categories: новости Tags: , | By Todor | November 17, 2010 @ 12:12 am

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

TZSiS.com | TS.TZSiS.com | 2024 | Weblog powered by WordPress with a modified Barecity theme