Виолетова и сребрена

Исполнети денови во
кутија со слики,
кутија со ѕвезди,
виолетова и сребрена.

Дали ја слушна пролетта?
“Погледнав“, рече тој,
“беше позади сликите,
во кутијата,
покриена со снег,
виолетова и сребрена.“

Дали се скри?
“Да, позади месецот се скрив“,
шепна тој тивко,
“додека заводливо
тонеше во асфалтот“,
разлевајќи магепсна
виолетова и сребрена.

Categories: poems, writings, македонски, написи, поеми | By Todor | January 12, 2020 @ 4:36 pm

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

TZSiS.com | TS.TZSiS.com | 2023 | Weblog powered by WordPress with a modified Barecity theme