Додека небото сивее

Додека небото сожалуваше,
додека небото сивееше,
тој чекори повторно
покрај оградата
каде всушност никој не поминува.
Си игра со жиците
до песната за есента.
Додека небото сивее.

Categories: 30, написи Tags: , , | By Todor | November 22, 2010 @ 11:11 pm

Новости

17-10-2008: Nа 22-ри октомври во 14.00 часот Тодор Стојановски ќе одржи предавање во општината за одржлив развој и за можностите за долгорочен одржлив развој на општина Аеродром.

25-10-2008: Информација за предавањето за одржлив развој и за можностите за долгорочен одржлив развој на општина Аеродром беше објавено на веб страницата на општина Аеродром.

01-01-2009: Среќна Нова Година!

30-04-2009: Пристигнаа овласувањата на Лепа Стојановска и Тодор Стојановски.

01-01-2010: Среќна Нова Година!

Categories: новости Tags: , | By Todor | November 17, 2010 @ 12:12 am

Добредојдовте!

Добредојдовте @ Веблог ТС.ТЖСиС!

Categories: новости Tags: , | By Todor | November 14, 2010 @ 11:13 pm

TZSiS.com | TS.TZSiS.com | 2023 | Weblog powered by WordPress with a modified Barecity theme