Додека небото сивее

Додека небото сожалуваше,
додека небото сивееше,
тој чекори повторно
покрај оградата
каде всушност никој не поминува.
Си игра со жиците
до песната за есента.
Додека небото сивее.

Categories: 30, написи Tags: , , | By Todor | November 22, 2010 @ 11:11 pm

TZSiS.com | TS.TZSiS.com | 2024 | Weblog powered by WordPress with a modified Barecity theme